BULGARIA

Bulgaria este o țară europeană situată în Peninsula Balcanică.Bulgaria a aderat la Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007,împreună cu România.
Geografie
Din punct de vedere geografic și al climei, Bulgaria prezintă o diversitate notabilă, cu peisaje variind de la vârfurile alpine acoperite cu zăpadă, în Rila, Pirin și Munții Balcani, la vremea temperată și însorită de pe coasta Mării Negre, la Câmpia Danubiană tipic continentală (antica Moesie), în nord, până la puternica influență mediteraneană pe văile macedoniene și zonele joase din sudul Traciei. Sud-vestul muntos al țării prezintă două lanțuri alpine - Rila și Pirin - iar mai la est sunt munții Rodopului, mai scunzi, dar mai extinși. Muntele Rila include și cel mai înalt vârf din Peninsula Balcanică, Musala, cu 2.925 m; întinsul lanț al Munților Balcani este orientat pe direcția vest-est de-a lungul țării, la nord de faimoasa Vale a Rozelor.Țara deține zăcăminte de minerale relativ importante, incluzând rezerve vaste de lignit și antracit,sau minerale neferoase precum cuprul, plumbul, zincul și aurul. Există depozite mari de mangan în nord-est. Depozite mai mici de fier, argint,crom și nichel sunt de asemenea prezente. Bulgaria este bogată în sare, gips, caolin și marmură.
Politică
Președintele Bulgariei, care este șeful de stat și comandantul șef al armatei, este ales pentru un termen de cinci ani. Rolurile principale ale Președintelui sunt organizarea datelor pentru alegeri și plebiscite, reprezentarea Bulgariei pe plan internațional și semnarea tratatelor internaționale. Este de asemenea șeful Consiliului Consultativ pentru Securitate Națională. Președintele are dreptul să blocheze legislația prin trimiterea legii înapoi la Parlament,deși,dacă o lege este votată a doua oară cu o majoritatea simplă, nu are drept de veto. Bulgaria are un parlament unicameral, format din Adunarea Națională, sau Narodno Sabranie. Adunarea Națională are 240 de membrii aleși pentru termeni de patru ani. Partidele politice trebuie să primească minimum 4% din votul total național pentru a fi reprezentate în Parlament. Adunarea Națională este responsabilă pentru formarea legilor, aprobarea bugetului de stat, organizarea datelor pentru alegerile prezidențiale, selecția primului ministru, declarații de război, trimiterea trupelor în angajamente internaționale și ratificarea tratatelor internaționale.

Economie
Economia Bulgariei s-a contractat dramatic după 1989 prin pierderea pieței sovietice, de care economia bulgară era strâns legată.În plus,sancțiunile ONU împotriva Iugoslaviei și Irakuluiau continuat să ducă în declin economia bulgară. Primele semne de revenire au apărut în 1994, când PIB-ul a crescut și inflația a scăzut. În 1996, totuși, economia s-a prăbușit datorită reformelor economice sărace și un sistem bancar instabil. Din 1997 țara s-a aflat pe traiectoria revenirii, prin creșterea PIB-ului la o rată de 4-5%, creșterea FDI, stabilitatea macroeconomică și aderarea la UE stabilită pentru 2007. Guvernul curent, ales în 2001, a pledat pentru menținerea obiectivelor economice adoptate de predecesorul său în 1997. În ciuda faptului că prognozele economice pentru 2002 și 2003 au prezis creștere continuă în economia bulgară, guvernul încă are de a face cu o rată a șomajului mare și standarde scăzute de viață.
Demografie
Conform recensământului din 2001, populația Bulgariei este în principal de etnie bulgară (83.9%), dar conține și două minorități mari, de turci(9.4%) și de romi (4.7%).Restul de 2% consistă din mai multe minorități mici, incluzând armeni, tătari, greci, ruși, români (incluzând vlahi și aromâni), ucraineni, găgăuzi și evrei. 84,8% din populația bulgară vorbește limba bulgară, o membră a grupului slavic, care este singura limbă oficială, dar sunt vorbite și alte limbi, conform etniilor existente.Majoritatea bulgarilor (83.9%) sunt cel puțin nominal membri ai Bisericii Ortodoxe Bulgare, biserica națională est-ortodoxă. Alte religii includ Islamul (12.1%), Romano-Catolicismul (1.7%), Iudaismul (0.8%), însă există și membri ai bisericii protestante, Gregorio-Armene ș.a. printre restul de 1.6% din cetățeni.