PARLAMENTUL EUROPEAN
Parlamentul European este singurul organ al Uniunii Europene ales în mod direct. Cei 736 de deputaţi sunt aleşi pe o perioadă de cinci ani de către alegătorii din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, în numele a 500 de milioane de cetăţeni. Reuniunile şi deliberările Parlamentului European sunt publice. Deciziile, luările de poziţie şi dezbaterile parlamentare sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe site-ul Parlamentului European,
Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO), înfiinţată în septembrie 1952, prevede crearea unei "Adunări Comune" alcătuite din 78 de membri desemnaţi de parlamentele naţionale ale celor şase state fondatoare (Franţa, Germania, Italia, Regatul Ţărilor de Jos, Luxemburg şi Belgia). Semnarea în 1957 a Tratatelor de la Roma privind crearea Comunităţii Economice Europene şi a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, a dus la unificarea adunărilor parlamentare din cadrul fiecăreia dintre cele trei comunităţi sub numele de Adunarea Parlamentară Europeană (142 de membri). În 1962 instituţia este redenumită Parlamentul European, iar în 1979 au loc primele
alegeri prin vot universal direct. Din 1979, tratatele europene succesive au extins competenţele Parlamentului European. În prezent, acesta are aceeaşi importanţă ca şi Consiliul de Miniştri (care reprezintă guvernele statelor UE) în elaborarea bugetului comunitar şi a legilor care vizează facilitarea circulaţiei persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor şi a capitalurilor în cadrul UE sau protecţia mediului şi a consumatorilor. Parlamentul are, de asemenea, atribuţia de a aproba şi de a destitui Comisia Europeană.
Cum este organizat Parlamentul European?
Sediul oficial al Parlamentului European se află la Strasbourg, la frontiera dintre Franţa şi Germania, ceea ce simbolizează reconcilierea Europei după cele două războaie mondiale. Aşa cum a fost decis de către statele membre ale UE, Parlamentul organizează anual la Strasbourg 12 sesiuni plenare. Comisiile parlamentare se reunesc la Bruxelles, unde pot fi organizate sesiuni plenare suplimentare. Dezbaterile în plen se desfăşoară în toate limbile oficiale ale UE, reflectând astfel importanţa pe care o acordă Parlamentul unei Uniuni diverse şi multiculturale "unite în diversitate"!
Preşedintele Parlamentului European
Preşedintele Parlamentului European este ales pentru un mandat de doi ani şi jumătate, ceea ce reprezintă jumătate dintr-o legislatură, şi care poate fi reînnoit. Preşedintele reprezintă Parlamentul în relaţiile sale cu exteriorul şi în relaţiile cu celelalte instituţii comunitare. Acesta prezidează şedinţele plenare ale Parlamentului, Biroul Parlamentului (cu cei 14 vicepreşedinţi) şi Conferinţa preşedinţilor grupurilor politice. Din iulie 2009, Jerzy Buzek este Preşedintele Parlamentului European.
Deputaţii europeni şi grupurile politice
Deputaţii din Parlamentul European se reunesc în grupuri politice - aceştia nu se grupează în funcţie de naţionalitate, ci în funcţie de afinităţile lor politice. Un grup politic este alcătuit din deputaţi aleşi în cel puţin un sfert din ţările UE şi numără cel puţin 25 membri. În prezent, există şapte grupuri politice în Parlamentul European. Deputaţii care nu aparţin niciunuia dintre aceste grupuri se numesc "deputaţi neafi liaţi". Grupurile politice îşi recrutează propriul personal, iar deputaţii au asistenţi parlamentari.

Competenţe şi rol politic

Parlamentul joacă un rol activ în elaborarea legislaţiei care are un impact asupra vieţii cotidiene a cetăţenilor, ca de exemplu, legislaţia privind protecţia mediului, drepturile consumatorilor, egalitatea şanselor, transportul, libera circulaţie a lucrătorilor, capitalurilor, mărfurilor şi serviciilor. Parlamentul şi Consiliul au, de asemenea, competenţe comune în ceea ce priveşte bugetul anual al Uniunii Europene.
De-a lungul timpului şi tratat după tratat, rolul şi competenţele Parlamentului European s-au extins considerabil, acesta devenind un actor principal al procesului de elaborare a legilor comunitare. Astăzi, Parlamentul European se impune ferm în calitatea sa de colegislator, are competenţe bugetare şi exercită un control democratic asupra tuturor instituţiilor europene.

Competenţa legislativă

Parlamentul European împarte competenţa legislativă cu Consiliul Uniunii Europene. El are deci puterea de a adopta legi europene (directive, regulamente etc.). De asemenea, poate accepta, modifica sau respinge conţinutul legislaţiei europene.

Codecizie

Procedura de codecizie a fost introdusă prin Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeană (1992) şi a fost extinsă şi eficientizată prin Tratatul de la Amsterdam (1999). Codecizia a devenit procedura legislativă ordinară, acordând astfel aceeaşi importanţă Parlamentului şi Consiliului Uniunii Europene într-o gamă largă de domenii (de exemplu: transport, mediu şi protecţia consumatorilor). Două treimi dintre legile europene sunt adoptate în comun de către Parlamentul European şi Consiliu.

Competenţa bugetară

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene constituie împreună autoritatea bugetară a Uniunii Europene, care stabileşte, în fiecare an, cheltuielile şi veniturile acesteia. Procedura de examinare şi apoi de adoptare a bugetului are loc din luna iunie până la sfârşitul lunii decembrie.

Competenţa de control

Parlamentul European deţine o importantă competenţă de control a activităţilor Uniunii Europene. Parlamentul European exercită un control democratic asupra Comisiei; există, de asemenea, un anumit control parlamentar al activităţilor Consiliului.

Organizarea Parlamentului

Parlamentul European este singura instituţie supranaţională ai cărei membri sunt aleşi în mod democratic, prin vot universal direct. Parlamentul reprezintă cetăţenii statelor membre. Ales o dată la cinci ani, Parlamentul European este implicat în adoptarea a numeroase legi (directive, regulamente) care influenţează viaţa fiecărui cetăţean.
Parlamentul European se impune ferm în calitatea sa de colegislator, are competenţe bugetare şi exercită un control democratic asupra tuturor instituţiilor europene.
Parlamentul European este o adevărată tribună internaţională unde iau cuvântul numeroşi lideri mondiali. De-a lungul anilor, Parlamentul a devenit interpretul acţiunilor interne şi externe ale Uniunii, ceea ce permite participarea deputaţilor şi, prin intermediul lor, a cetăţenilor, la definirea viziunii politice europene.
Bugetul Parlamentului finanţează funcţionarea unei instituţii cu 736 membri şi 23 de limbi oficiale de lucru. Bugetul Parlamentului face parte din bugetul general al UE, reprezentând aproximativ 1% din acesta – respectiv o cincime din cheltuielile administrative totale ale instituţiilor UE.
În Parlamentul European, fiecărei limbi comunitare i se acordă aceeaşi importanţă: toate documentele parlamentare sunt publicate în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene (UE) şi fiecare deputat are dreptul de a se exprima în limba oficială pe care o preferă. Niciun efort nu este prea mare pentru a garanta transparenţa şi accesibilitatea lucrărilor sale pentru toţi cetăţenii.