PREOCUPĂRILE TINERILOR DIN UNIUNEA EUROPEANĂ
PROGRAME PENTRU TINERET CREATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

Sunt considerați ca fiind tineri toate persoanele cu vârste cuprinse între 14 şi 35 de ani: elevi, studenți, angajați cât și persoane care nu au beneficiat de o educație structurată. Tinerii reprezintă una dintre cele mai importante resurse ale unei economii prospere, fapt pentru care formarea și educația lor reprezintă un punct de interes major pentru toate ţările membre U.E. . Din aceste motive, Uniunea Europeană a demarat și întreprins de-a lungul timpului mai multe acțiuni, proiecte și programe comunitare care să vină în sprijinul noilor generații.
În anul 1998, a fost aprobat la Luxembourg, de către Comitetul consultativ pentru SSM, ”Principiile directoare”, referitoare la începerea educației copiilor încă din stadii timpurii, fapt ce susține politica Uniunii Europene de instruire a tinerilor.
Uniunea Europeană oferă an de an pentru mii de tineri, oportunitatea de a călătorii şi studia în altă țară. În vederea îmbunătățirii mobilității tinerilor din mediul universitar și pentru a spori accesibilitatea la diferite universități străine, au fost puse bazele proiectului denumit ERASMUS, componentă a programului Socrates. Din anul 1987 şi până astăzi, Erasmus a ajutat două milioane de tineri să ia parte la experiența educației internaționale. Avantajul acestui proiect este acela de a oferi sprijin atât instituțional cât și financiar. Prin colaborarea ce are loc între instituții, studenții vor avea parte de studii gratuite la universitatea aleasă, urmând ca mai apoi să le fie recunoscute rezultatel în țara: examene, credite, note. Sprijinul financiar vine sub forma unui grant, care constă într-o sumă relativ mică, prin care studenții își pot acoperi o parte din cheltuielile de întreținere. Acest program nu a oferit însa doar posibilitatea studierii în alte țari ci a creat o întreaga rețea de parteneriate între universităţile implicate, transformându-l astfel într-un proiect de succes la nivel european.
COMENIUS, de asemenea un program educațional al Uniunii Europene, a avut ca scop dezvoltarea copiiilor din mediul școlar și preșcolar pe partea de colaborare cadre didactice-elevi şi dobândirea unor valori de bază pentru procesul de învăţare ce urmează a fi parcurs. Comenius sprijină proiectele de mobilitate între elevii şi profesorii din diferite țari partenere, parteneriatele și proiectele multilaterale, precum și rețele ce urmează dezvoltarea de durata a educației.
Uniunea europeană și-a manifestat de asemenea interesul fața de creșterea sănătoasa a copiilor şi tinerilor, declarând anul 2004- Anul european al educației prin sport. Până la această oră, U.E. nu a elaborat încă nicio politică extinsă la nivelul tuturor statelor membre care să vizeze această problemă însă în anul 2007 a fost elaborată ”Cartea albă privind sportul”, în care era subliniată importanța sportului în mediul social şi economic. Printr-o serie de reuniuni și manifestări, activități de voluntariat în cadrul Jocurilor Olimpice şi Paralimpice de la Atena din 2004, concursuri la nivel european şi campanii de informare, Uniunea Europeană a dorit să aducă cât mai aproape de cetăţenii săi și în special de tineri, un stil de viață sănătos.
În condiţiile în care Uniunea Europeană îşi dorește creșterea tot mai mare a capitalului social în rândul comunităților și în special a tinerilor, sume tot mai mari au fost alocate pentru sprijinirea programelor de voluntariat.
Programul TINERET ÎN ACŢIUNE a luat naştere din dorința de susținere a activităţilor de educație non-formala. Acesta își propune să promoveze: cetăţenia activa în rândul tinerilor, ideea de toleranța și solidaritate în vederea contribuirii la procesul de coeziune a societăţii europene, sprijinirea înțelegerii reciproce între tineri, în defavoare discriminării şi a rasismului precum şi cooperarea la nivel european a asociațiilor de tineret. Pentru a-și atinge scopurile propuse, proiectul a fost divizat în cinci subdiviziuni, fiecare ocupându-se de dezvoltarea unei anumite ramuri a voluntariatului. Acestea sunt: Tineri pentru Europa, Serviciul European de Voluntariat, Tineri în Lume, Sisteme de Susținere și Susținerea cooperării europene. De sumele alocate de către comisia Europeană se poate bucura orice organizație non-guvernamentala, acreditată în domeniu, care își depune dosarul de candidatură până la termenele prestabilite, în urma cărora, cele mai bine structurate şi sustenabile proiecte vor fi alese. Astfel, prin programul Youth in Action mii de voluntari au luat parte la traininguri naționale cât și internaționale, schimburi de tineret şi sesiuni de formare. României îi este alocat anual un buget de aproximativ trei milioane de euro.
SERVICIUL EUROPEAN DE VOLUNTARIAT este o ramură a programului Tineret în Acțiune oferă posibilitatea tinerilor voluntari de a învăța într-un mediu non-formal şi de a-și însuși competențe de lucru în echipă, integrare socială precum și dezvoltare personală și profesională. Prin acest serviciu, tinerii pot face stagii de voluntariat în alte țări partenere din lume având ocazia de a se implica într-o altă comunitate, învațând în același timp despre cultura si obiceiurile acestora. Pe parcursul șederii în țara aleasă, voluntarii pot întreprinde activități culturale, sociale, de tineret si mediu. SEV este structurat în doua sesiuni, tinerii putând să aleagă între participarea pe o perioadă scurtă de timp, sau pe una de lungă durată. În tot timpul în care se vor afla în acest program, tinerii vor beneficia de un mentor al cărui rol este acela de a oferi suport şi de a consilia voluntarul pe parcursul stagiului. Întorși din acest proces de autocunoaștere si dezvoltare, tinerii vor avea un pachet de valori şi cunoștințe, care le va oferi experiența și baza profesională în carierele pe care vor urma.
Având în vedere interesul crescând fața de cetăţenia activă, Uniunea europeană a declarat 2011- Anul European al Voluntariatului. Pe parcursul acestuia, au fost derulate mai multe activități cu scopul de a informa cetăţenii asupra responsabilităţii pe care o au în comunitatea din care fac parte, precum şi târguri de ONG, manifestații stradale evenimente publice. În aceeași notă s-a situat şi comunitatea voluntarilor din România, care, în perioada 9-15 mai a marcat Săptămâna națională a voluntariatului, pe parcursul căreia s-au desfășurat peste 500 de activități publice, fiind implicați mii de voluntari din peste 150 de ONG-uri sub deviza ”Anul acesta se poartă voluntariatul. Fii la modă, voluntariatul iți vine bine!”.